برقراری تماس

ارتباط تلگرام

اهمیت طراحی سایت از دید کاربر

طراحی سایت, وبلاگ مرداد-۹۶

اهمیت طراحی سایت از دید کاربر

طراحی سایت از دید کاربر

۹۴ درصد کاربران یک وب سایت تحت تاثیر رابط کاربری سایت قرار می گیرند
۹۴درصد از افراد وقتی با طراحی نامطلوب رو به رو می شوند به وب سایت بی اعتماد شده و از آن خرید نمی کنند
۳۸درصد از افرادی که با محتوای نا مطلوب رو به رو می شوند وب سایت رو ترک میکنند
۵۰میلی ثانیه زمان کافیست تا کاربران تصمیم به ماندن یا رفتن از وب سایت بگیرند
۴۸ درصد از افراد معتقدند که طراحی وب سایت می تواند نشان دهنده اعتبار یک شرکت باشد
۷۵ درصد از کاربران شرکت را از روی وب سایتشان قضاوت می کنن
۵۹درصد از مشریان سرگرم محتوا با ظاهر آراسته می شوند تا محتوایی با یک ظاهر بی کیفیت
۳۹درصد از افراد از وب سایتی که تصاویر در آن به سختی بارگذاری می شوند خارج خواهند شد
۲/۶ ثانیه کافیست تا کاربر تحت تاثیر وب سایت قرار بگیرد